v2.00.287 Versiyon Yenilikleri (01.07.2020 Çarşamba)

 

 1. Şeker Sigorta Poliçe Aktarımında düzenlemeler yapılmıştır.
 2. Poliçe Girişlerinde düzenleme yapılmıştır.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.286 Versiyon Yenilikleri (29.06.2020 Pazartesi)

 

 1. Crm Bilgi Formu bölümünde bulunan Dosya Ekleme kısmına toplu olarak dosya ekleyebilme imkanı verilmiştir.
 2. Tali Acente Poliçe Listesi Girişi raporundaki tarih sorunu giderilmiştir.
 3. Tali Acente Poliçe Listesi Girişi raporundaki Gönder butonu altına Excel Dosyası Oluştur (Tali Detaylı) bölümü eklenmiştir. Poliçe Numarasından Müşteri Kaydı (Excel) bölümünde tek tek tali acentelerin listesi aktarılabiliyordu. Bu eklemeler ile toplu rapor alınarak toplu bir şekilde kaydedilmesi sağlanmıştır.
 4. Şirket Bazlı Yıllık Ciro Raporunda Sütünları ekleyip kaldırabileceğiniz Sütun Seçimleri bölümü eklenmiştir.
 5. Anadolu Sigorta Poliçe Transferinde düzenlemeler yapılmıştır. Mükerrer kayıt olmaması için kontrollü bir şekilde transferlerinizi yapınız.
 6. Hızlı Menüde Bulunan Üretim Karşılaştırma Tablosunda bulunan Üst Hesap seçimi kriterlerinin şekli değiştirilmiştir. Seçim yapmak daha basit hale getirilmiştir. Üst Hesap linkine tıklandığında yeni bir ekran açılmakta ve boşluk (space) tuşu yardımı ile seçim yapılabilmektedir.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.285 Versiyon Yenilikleri (03.05.2020 Pazar)

 

 1. Hızlı Fiyat Teklif Girişi eklenmiştir. Kullanabilmek için Kullanıcı Tanım ve Yetkilerinden yetki verilmesi gerekmektedir.
 2. Axa Poliçe Transferi bölümüne, sağlık poliçeleri kodlarının eklenebilmesi için alan eklenmiştir.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.284 Versiyon Yenilikleri (16.03.2020 Pazartesi)

 

 1. Servis / Program Ayarları / Diğer Ayarlar sekmesine Unico Sigorta Poliçeleri Döviz/TL aktarılsın seçeneği eklenmiştir.
 2. Raporlar / Poliçe Raporları / Branş Bazlı Şirket Üretimleri raporuna 5 adet Cari Özel Kod sütunu eklenmiştir. Ayrıca bu raporun tam ekran çalışması da sağlanmıştır.
 3. Oto Servis Programı Fatura Yazdırma Dizayn Ayarlarına Fatura Tipi eklenmiştir. Alış İade Faturalarında artık yazıcıdan çıktı alındığında Satış İade Faturası yazısı basımı yapılacaktır.
 4. Allianz Sigorta Poliçe Aktarımında düzenleme yapılmıştır.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.283 Versiyon Yenilikleri (26.02.2020 Çarşamba)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları / Branş Şirket Üretimleri raporundaki Yalnız Tali Acente Üretimleri kısmına Şirket Detaylı Üretim seçeneği eklenmiştir. Talilerin hangi şirket ve hangi branşlardan üretim yapıldığını da listeleyebilirsiniz.
 2. Raporlar / Poliçe Raporları / Branş Şirket Üretimleri raporuna Poliçe ve Cari Özel Kod kriterleri eklenmiştir.
 3. Program içerisinde 20 yıldan bu yana eklenen ve kullanılmayan bölümlerin tamamı kaldırılmış olup programın hızlandırılması sağlanmıştır.
 4. Binlist (Kredi Kartı) güncellemesi yapabileceğiniz excel veri transferi yapılabilen modül eklenmiştir. Binlist güncel hali (Excel Dosyası) program güncellemesi ile gönderilmiştir. Ana menüde iken Ctrl + I tuşuna basarak yeni modüle ulaşabilirsiniz.
 5. Crm Müşteri Görüşme Tutanağında, diğer kullanıcılara transfer işlemi yapıldığında, transfer yapılan kişinin ekranına uyarı gönderilmesi sağlanmıştır.
 6. TMT Sigorta XML Poliçe Otomatik Aktarımı tamamlanmıştır.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.282 Versiyon Yenilikleri (28.01.2020 Salı)

 

 1. Poliçe Üretim Raporundan, Poliçe Girişlerine ulaşılabilmesi sağlanmıştır. Bunun için rapor aldıktan sonra istediğiniz poliçe üzerinde sağ Mouse tuşuna basarak Poliçe İçeriği’ ne tıklamanız gerekmektedir.
 2. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Tahsilat / Ödeme Türü Tablosunda alınan acente kartı dökümündeki aynı poliçenin değişik 2 kartta görünmesi sorunu giderilmiştir.
 3. Poliçe İşlemleri bölümüne Poliçe Numarasından Müşteri Kaydı (Excel) eklenmiştir. Excel dosyasında kayıtlı olan poliçe numaralarının sorgusunu Poliçe Otomatik Transfer bölümündeki poliçe numaraları ile karşılaştırarak, bulunan müşterilerin listeden seçtiğiniz tali acente altına otomatik olarak kaydedilmesini sağlamaktadır. Bu bölüm yetkiye bağlanmış olup Servis / Kullanıcı Tanım Yetkilerinden gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir.
 4. Günlük İşlem Listesindeki Visa Girişleri açıklamasına, hangi bankadan çekildiği bilgisi eklenmiştir.
 5. Poliçe Otomatik Aktarım Bölümündeki Liste İşlemleri Butonu altına, Toplu Acente Kredi Kartı Ekleme ve Silme eklenmiştir. Bu bölüm yetkiye bağlanmış olup Servis / Kullanıcı Tanım Yetkilerinden gerekli izinlerin verilmesi gerekmektedir.
 6. Poliçe Otomatik Aktarım Bölümündeki Liste İşlemleri Butonu altına, Üretim Poliçesi Olan Zeyl Poliçeleri Seç ve Üretim Poliçesi Olan Zeyl Poliçeleri Hatırlatma Listesinden Çıkar seçenekleri eklenmiştir. Üretimi olan zeyl poliçeleri seçe tıkladığınızda ana poliçesi olan zeyl poliçeler otomatik olarak seçilecektir. Aynı şekilde listeden çıkar seçeneğine tıkladığınızda ana poliçeyi hatırlatma listesinden otomatik olarak çıkartacaktır. Seçim yapmadan da ana poliçesi olan zeyl poliçelerin hangileri olduğunu görebilmeniz açısından Ürün Kodu sütununa Attachment resmi eklenmiştir.
 7. Acente Kredi Kartı tanımlamalarına kartınızın ilk 6 hanesini yazdığınızda hangi bankanın hangi tip kartı olduğunu gösteren alan eklenmiştir.
 8. Corpus Sigorta poliçe otomatik transferinde Dövizli poliçelerin TL olarak aktarılması sağlanmıştır. Bunun için Servis / Program Ayarları / Diğer sekmesinde bulunan Corpus Poliçeleri TL / Döviz olarak aktarılsın seçeneğinin size uygun olanını seçmeniz gerekmektedir.
 9. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Tahsilat Ödeme Türü Tablosuna Poliçe İçeriğine ulaşabileceğiniz kısayol eklenmiştir. Rapor aldıktan sonra satırlar üzerindeyken sağ Mouse tuşuna basarak menüye ulaşabilirsiniz.
 10. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.281 Versiyon Yenilikleri (31.12.2019 Salı)

 

 1. Oto Servis Programı Fatura Yazdırma Bölümüne, Aracın Marka ve Tipinin fatura üzerine yazdırılması sağlanmıştır. Dizayn bölümünden gerekli ayarları yaparak kullanabilirsiniz.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.280 Versiyon Yenilikleri (29.12.2019 Pazar)

 

 1. Günlük işlem listesinde olmayan Banka Nakit Giriş / Çıkış, Banka Virman Giriş / Çıkış, Banka Devir Giriş / Çıkış, Banka Dekont Giriş / Çıkış ve Banka K.Kart Tah. / Ödeme izahatları eklenmiştir.
 2. Günlük işlem listesine Tali Müş./Banka/K.Kart adında yeni bir sütun eklenmiştir. Kartlı işlemlerde Acente Kredi Kartı ile yapılmış ise kart bilgisi, Tali acente müşterisine işlem yapılmış ise Tali Acente Müşterisi, Banka işlemi ise hangi banka olduğu bilgisi bu sütuna yazılmaktadır.
 3. Poliçe Girişlerinde bulunan Maximum Yüzde Oranı (M.Y.O %) Poliçe Zeyl Girişlerine de eklenmiştir.
 4. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.279 Versiyon Yenilikleri (07.12.2019 Cumartesi)

 

 1. HDI Sigorta Poliçe Transferinde, şirket tarafından yapılan değişiklikler programa uyarlanmıştır. Poliçe transferlerinden sonra değişen zeyl kodu nedeniyle mükerrer poliçe kayıtlarını kontrol ediniz.
 2. HDI Sigorta Poliçe Transferindeki TL / Döviz poliçe sorunu giderilmiştir.
 3. EK-1 Belge yazdırma modülü programdan kaldırılmıştır.
 4. Poliçe Giriş ve İptal Giriş bölümlerindeki çıkışta yaşanan yavaşlık giderilmiştir.
 5. Müşteri Cari Hareketleri, Sigorta Şirketi Cari Hareketleri, Poliçe Giriş ve İptal Zeyl girişlerinden poliçe ödemeleri çağrıldığında yaşanan yavaşlık sorunu giderilmiştir.
 6. PspOnline Yardım’ ın yeni versiyonu (15) kullanımınıza sunulmuştur.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.278 Versiyon Yenilikleri (03.12.2019 Salı)

 

 1. Yeni eklenmiş olan Tali Acente Poliçe Listesi Girişleri bölümüne yetkilendirmeler eklenmiştir. Servis / Kullanıcı Tanım Yetkilerine girerek gerekli yetkilerin verilmesi gerekmektedir. SUPERVISOR kullanıcısı için ilgili bölüme girilip Kaydedilmesi yeterli olacaktır.
 2. Poliçe Otomatik Transferinde düzenleme yapılmıştır.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.277 Versiyon Yenilikleri (01.12.2019 Pazar)

 

 1. CRM Müşteri Görüşme Tutanağı girişlerine SMS gönderme eklenmiştir.
 2. CRM Müşteri Görüşme Tutanağı girişlerine eklenen SMS Gönderme bölümünün mesaj kalıplarının ayarlarını, Servis / Program Ayarları bölümündeki Mesaj / Servis sekmesinden yapılabilmesi için yeni alanlar eklenmiştir.
 3. Poliçe Otomatik Okuma bölümüne Listelenecek Kayıt seçeneği eklenmiştir. Burada ; Tümü, 25, 50, 75, ... 1500, 1750, 2000 seçenekleri mevcuttur.
 4. Poliçe Girişleri / Tali Acente Poliçe Girişi adında, Tali Acentelerinize kesmiş olduğunuz poliçeleri girmenizi ve rapor almanızı sağlayan bir modül eklenmiştir. Skype, WhatsApp gibi uygulamalardan teknik personelinize bildirilen ve kesilen poliçe bilgilerini buradan anında giriş yapabilir, raporunu alabilir, şirketlerden poliçe aktarımlarından sonra ilgili poliçelerin hangi tali acenteniz tarafından kesildiğini kontrol edebilirsiniz.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.276 Versiyon Yenilikleri (31.10.2019 Perşembe)

 

 1. HDI Sigorta poliçe transfer Server’ ları değiştiğinden dolayı aktarımlarda problem oluyordu. Aktarımlar yenilenerek sorun giderilmiştir. Ayrıca 231 ürün kodlu Trafik içerisinde Kasko teminatı var ise program otomatik olarak ürün kodunun sonuna 0 rakamı ekleyerek ayırt etmenize olanak sağlanmıştır. Ürün kodu 2310 olanları TrafiKasko olarak tanımlayabilirsiniz.
 2. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.275 Versiyon Yenilikleri (22.10.2019 Salı)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları bölümüne Tali Acente Toplu Üretim Raporu (Excel) raporu eklenmişti. Bu raporu otomatik olarak email gönderebileceğiniz yeni seçenek eklenmiştir. Aynı zamanda 5 adet Cari Özel Kod kriteri kullanabilmenize olanak sağlanmıştır. Aynı yerden email ayarlarınızın girişini yapabilirsiniz. Sabit konu ve detay bilgisi yazabilirsiniz.
 2. Raporlar / Cari Hesap Raporları bölümüne Tali Acente Toplu Ekstre Raporu (Excel) raporu eklenmiştir. Bu rapor ile tali acentelerinize iki tarih arasındaki cari hesap hareketlerini toplu olarak excel dosyası oluşturabilirsiniz. Bu raporu otomatik olarak email gönderebilirsiniz. Aynı yerden email ayarlarınızın girişini yapabilirsiniz. Sabit konu ve detay bilgisi yazabilirsiniz.
 3. Raporlar / WebPos / Mail Order Raporları / Yıllık Acente Kredi Kartı Raporundaki Hesap Adı seçimine Sadece Kendi Şirketlerimiz ve Sadece Dış Şirketler kriteri eklenmiştir.
 4. Tüm müşteri listelemelerinde kullanılan Plaka’ dan seçeneğine bir sorgu daha eklenmiştir. Yeni eklenen arama tüm poliçe girişlerinden arama yapmaktadır. Avantajı, aynı plakalı araç başka bir müşteriye satıldığında yeni satılan müşteri bilgileri de listeye gelmektedir.
 5. K.K.T.C.’ de bulunan Can Sigorta Otomatik aktarım işlemleri tamamlanmıştır. İlgili şirketlerden Excel raporu alarak transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 6. K.K.T.C.’ de bulunan Segure Sigorta Otomatik aktarım işlemleri tamamlanmıştır. İlgili şirketlerden Excel raporu alarak transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 7. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.274 Versiyon Yenilikleri (07.10.2019 Pazartesi)

 

 1. Sigorta Şirketi Cari Hareketleri ve Müşteri Cari Hareketlerine tarih aralığı eklenmiştir. Standart açılışta bulunulan yıl getirilmektedir. İstenildiğinde tarihler değiştirilerek istediğiniz tarihi girebilir, tarih yanındaki butona tıklayabilir veya F5 tuşuna basabilirsiniz.
 2. K.K.T.C.’ de bulunan Capital Sigorta Otomatik aktarım işlemleri tamamlanmıştır. İlgili şirketlerden Excel raporu alarak transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 3. Masaüstündeki hızlı menüde bulunan Tali Acente / Müşteri Kar Zarar Tablosu raporu Yıllık olarak alınabiliyordu. Dönem seçimi kaldırılarak 2 tarih aralığı girilmesi sağlanmıştır. Böylelikle istediğiniz tarih aralığında rapor alabileceksiniz.
 4. Mapfre Sigorta otomatik aktarımında düzenleme yapılmıştır.
 5. Raporlar / Poliçe Raporları bölümüne Tali Acente Toplu Üretim Raporu (Excel) raporu eklenmiştir. Bu rapor ile tali acentelerinize iki tarih arasındaki üretimlerinizi toplu olarak excel dosyası oluşturabilirsiniz.
 6. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.273 Versiyon Yenilikleri (19.09.2019 Perşembe)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Üretim Raporuna birden fazla Sigorta Şirketi seçebilmenizi sağlayacak olan bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüme Hesap Adı yazan linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Açılan bölümden boşluk (Space) tuşuna basarak seçim yapabilirsiniz.
 2. Küçük ekran olarak açılan ve ekranı kaplamayan ve geniş ekran isteyen raporların tamamı ekranı kaplayabilir duruma çevrilmiştir.
 3. K.K.T.C.’ de bulunan Güven Sigorta, Şeker Sigorta, Zirve Sigorta, Limasol Sigorta, Mapfree Sigorta, Northprime Sigorta, Eurocity Sigorta, Türk Sigorta ve Commercial Sigorta Otomatik aktarım işlemleri tamamlanmıştır. İlgili şirketlerden Excel raporu alarak transferlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 4. Anadolu Sigorta Aktarımı düzenlendi.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.272 Versiyon Yenilikleri (15.08.2019 Perşembe)

 

 1. Raporlar / Poliçe Raporları / Poliçe Üretim Raporunda bulunan Dizayn Getir ve Dizayn Kaydet seçeneklerinde bulunan Ayarlarım – 1 … Ayarlarım – 10 açıklamalarını bundan böyle dilediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Aynı yere eklenen Dizayn Açıklama Değiştir bölümüne tıklayınız ve açılan modülden değişikliklerinizi yaparak Kaydet butonuna basınız.
 2. Müşteri Cari Hareketlerinde bulunan ve otomatik olarak açılan kart bilgilerinin getirilmesini düzenleyen bir seçenek eklenmiştir. Açık Borç / Alacaklar butonunun sağına Kart Bilgilerini Göster seçeneğine tıkladığınızda Kart Bilgilerini Gösterme seçeneği aktif olacak ve bir daha değiştirene kadar o şekilde kalacaktır.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.271 Versiyon Yenilikleri (03.07.2019 Çarşamba)

 

 1. Fiyat Teklif Formu, Dış Poliçe Girişleri (Müşteri Tanımlı), Dış Poliçe Girişleri (Müşteri Tanımsız), Tramer Sorgulama alanlarında bulunan Durumu seçeneğine Gecikmeli Yenileme isimli yeni bir eklenti yapılmıştır.
 2. Poliçe Otomatik aktarımındaki HDI poliçe aktarımı 7 günlük periyotlar halinde yapılabiliyordu. Yeni yapılan düzenleme ile 1 yıla kadar tarih yazarak poliçe aktarımı yapılabilmektedir.
 3. Groupama Sigorta Anka Otomatik Poliçe aktarımındaki Dövizli / TL aktarımı sorunu giderilmiştir.
 4. Oto Servis iş emri tutanağında düzenleme yapılmıştır.
 5. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.

 

v2.00.270 Versiyon Yenilikleri (02.06.2019 Pazar)

 

 1. Yaşayan Poliçe Listesi bölümlerine Gönder butonu eklenmiştir. Bildiğiniz üzere Gönder butonu altında Excel Dosyası Oluştur, Email Gönder, Html Dosyası Oluştur ve Yazdır seçenekleri bulunmaktadır.
 2. Axa Sigorta Sağlık poliçe transferinde düzenleme yapılmıştır. Aynı poliçe içerisindeki birden fazla kişinin poliçesi ayrı ayrı olarak sisteme getirilmektedir.
 3. Programsal düzenlemeler yapılmıştır.